Boravak je socijalna usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

Uslugu boravka pruža Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre kao uslugu poludnevnog boravka, u trajanju od četiri do šest sati dnevno. Postupak za priznavanje prava na uslugu boravka provode područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nadležni prema prebivalištu korisnika.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre licencirani je pružatelj socijalne usluge poludnevnog boravka i pružatelj usluge temeljem ugovora s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi. Za sve upite obratite nam se na:
boravak@uoiti.hr