Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć i podrška u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom, kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.

Uslugu osobne asistencije osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem pruža osobni asistent, a osoba može ostvariti pravo na uslugu u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno. Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Pravo na uslugu osobne asistencije priznaje se osobi kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, koja je navršila 18 godina te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom.

Novi početak pružanja usluge osobne asistencije

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre je krajem 2023. godine završila je postupke utvrđivanja uvjeta za pružanje usluge osobne asistencije te ugovaranja financiranja usluge osobne asistencije sukladno Zakonu o osobnoj asistenciji te pripadajućim podzakonskim aktima. Navedenim se završava dugo, neizvjesno i zahtjevno razdoblje provođenja usluge putem projekata.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre licencirani je pružatelj socijalne usluge osobne asistencije i pružatelj usluge temeljem ugovora s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi. Za sve upite obratite nam se na:
asistencija@uoiti.hr

Pristup za osobne asistente