Živimo život u našem gradu – suvremene socijalne za osobe s intelektualnim teškoćama

Potrebe za kretanjem, druženjem, stvaranjem, unapređenjem znanja i vještina, smislenim i aktivnim provođenjem vremena pripadaju osnovnim potrebama svakog čovjeka. Ove se potrebe kod osoba s intelektualnim teškoćama zadovoljavaju provođenjem projekta poludnevnih boravaka s adekvatnim i dostupnim radno-okupacijskim i rehabilitacijskim aktivnostima.

Stoga, od 01.06.2023. do 31.05.2026. Udruga provodi trogodišnji program kojim je predviđeno provođenje usluge poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama. Cilj programa je povećati kvalitetu života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama te prevenirati njihovu institucionalizaciju, a direktni korisnici su odrasle osobe s intelektualnim teškoćama koje žive na području Grada Pule te okolnih općina.

Program sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike okviru Poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ te Istarska županija i Grad Pula u okviru programa javnih potreba u području socijalne skrbi.

Kroz aktivnosti poludnevnog boravka (kreativne aktivnosti, radne aktivnosti, rekreativne aktivnosti, edukativne radionice, socijalni rad, prijevoz, prehrana, njega i briga o zdravlju te izleti i druženja, posjete i sudjelovanje u događajima u zajednici) korisnici usvajaju znanja, vještine i navike koje pridonose kvalitetnijem životu u njihovoj prirodnoj sredini, odnosno njihovom ostanku u zajednici (prevencija institucionalizacije) dobivajući dostojanstvenu i kvalitetnu podršku.